水香甘似醴知是入袁溪

 

水香甘似醴,知是入袁溪。

出自唐朝袁皓的《重归宜春偶成十六韵寄朝中知己》

作者介绍

原文赏析:
水香甘似醴,知是入袁溪。

 

 黄竹成丛密,青萝夹岸低。

 暖流鸂鶒戏,深树鹧鸪啼。

 黄犬惊迎客,青牛困卧泥。

 有村皆绩纺,无地不耕犁。

 乡曲多耆旧,逢迎尽杖藜。

 殷勤倾白酒,相劝有黄鸡。

 归老官知忝,还乡路不迷。

 直言干忌讳,权路耻依栖。

 拙学趋时态,闲思与牧齐。

 稻粮饶燕雀,江海溢凫鹥.昔共逢离乱,今来息鼓鼙。

 恩仁沾品物,教化及雕题。

 上贡贞元禄,曾叨宠记批。

 何须归紫禁,便是到丹梯。

 珍重长安道,从今息马嘶。

 

拼音解读
shuǐ xiāng gān sì lǐ ,zhī shì rù yuán xī 。

 

 huáng zhú chéng cóng mì ,qīng luó jiá àn dī 。

 nuǎn liú xī chì xì ,shēn shù zhè gū tí 。

 huáng quǎn jīng yíng kè ,qīng niú kùn wò ní 。

 yǒu cūn jiē jì fǎng ,wú dì bú gēng lí 。

 xiāng qǔ duō qí jiù ,féng yíng jìn zhàng lí 。

 yīn qín qīng bái jiǔ ,xiàng quàn yǒu huáng jī 。

 guī lǎo guān zhī tiǎn ,hái xiāng lù bú mí 。

 zhí yán gàn jì huì ,quán lù chǐ yī qī 。

 zhuō xué qū shí tài ,xián sī yǔ mù qí 。

 dào liáng ráo yàn què ,jiāng hǎi yì fú yī .xī gòng féng lí luàn ,jīn lái xī gǔ pí 。

 ēn rén zhān pǐn wù ,jiāo huà jí diāo tí 。

 shàng gòng zhēn yuán lù ,céng dāo chǒng jì pī 。

 hé xū guī zǐ jìn ,biàn shì dào dān tī 。

 zhēn zhòng zhǎng ān dào ,cóng jīn xī mǎ sī 。

 
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

…详情